Miasto - woj.

III Komisariat

Armii Krajowej 33, Łódź
tel. 665-23-49/51


Oznacza wyjazd z tunelu.
Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast.
Zobowiązuje kierującego do jazdy w prawo lub w lewo; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.
Polityka Prywatności