Miasto - woj.

Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim

Wyszyńskiego 122, Gorzów Wielkopolski
tel. 95 721 25 11


Znak ten zabrania kierującym wyprzedzania wszelkich pojazdów silnikowych wielośladowych. Na odcinku drogi, na którym obowiązuje ten znak, kierujący pojazdem silnikowym może wyprzedzać tylko pojazdy jednośladowe oraz pojazdy niesilnikowe.
Wskazuje drogę lub jej część przeznaczoną dla pojazdów, których symbol został umieszczony na znaku.
Znak ten przedstawia kierunki, w jakich można przejechać przez skrzyżowanie z odpowiednich pasów ruchu.
Sygnały świetlne nadawane przez sygnalizator S-4 oznaczają: sygnał zielony - zezwolenie na wjazd na pas ruchu, nad którym sygnalizator jest umieszczony, sygnał czerwony - zakaz wjazdu na pas ruchu, nad którym sygnalizator jest umieszczony.
Polityka Prywatności