Miasto - woj.

Komenda Główna Policji w Warszawie

Puławska 148/150, Warszawa
tel. 22 621 02 51


Ostrzega o mogącym występować na drodze oszronieniu jezdni lub gołoledzi
Informuje o granicy obszaru administracyjnego.
Oznacza wjazd do miejscowości stanowiącej obszar zabudowany.
Znak ten zabrania używania sygnałów dźwiękowych, chyba że jest to spowodowane koniecznością ostrzeżenia innych uczestników ruchu przed bezpośrednim zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu.
Polityka Prywatności