Miasto - woj.

Komenda Miejska Policji w Grudziądzu

Chełmińska 111, Grudziądz
tel. 56 451 32 21


Ostrzega o miejscu, w którym na skutek wypadku drogowego nastąpiło zablokowanie drogi lub znaczne utrudnienie ruchu pojazdów.
Ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną, występującą po stronie prawej. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-6b wskazuje układ dróg.
Ostrzega o skrzyżowaniu z jednokierunkową drogą podporządkowaną, której wlot występuje po stronie prawej. Gruba linia na znakach oznacza drogę z pierwszeństwem.
Podaje nazwę rzeki lub innego cieku wodnego, nad którym przebiega droga.
Polityka Prywatności