Miasto - woj.

Komenda Miejska Policji w Częstochowie

Popiełuszki 5, Częstochowa
tel. 34 369 19 00


Ostrzega o mogącym występować na drodze oszronieniu jezdni lub gołoledzi
Informuje o granicy obszaru administracyjnego.
Oznacza wjazd do miejscowości stanowiącej obszar zabudowany.
Znak ten zabrania używania sygnałów dźwiękowych, chyba że jest to spowodowane koniecznością ostrzeżenia innych uczestników ruchu przed bezpośrednim zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu.
Polityka Prywatności